Po dvou úspěšných ročnících se do kalendáře vrací turnaj WTA kategorie 500

After two successful editions, the WTA 500 tournament returns to the Czech Republic with a brand new title partner and a name:

AGEL OPEN 2022

a to s novým titulárním partnerem.

Turnaj se tentokrát uskuteční

This time the tournament will take place 

3. – 9. 10. 2022

Místem konání bude stejně jako v loňském roce

The venue will be the same as last year

Ostravar Aréna

Světový ženský tenis se tak po necelém roce opět vrátí na známé a oblíbené místo.

Ve dvouhře se představí 28 hráček, ve čtyřhře pak 16 párů.

After a year, the world women’s tennis will once again return to a familiar and popular venue.

There will be 28 players in singles and 16 teams in doubles.

Akce vznikla za finační pomoci Moravskoslezského kraje, který na akci poskytl dotaci.

Jak se k nám dostanete?

Autem

Z dálnice D1

Exit 354 směr SPORT ARÉNA (Zábřeh, Vítkovice), po ulici Rudná až na křižovatku s ulicí Závodní – odbočit doleva směrem na Městský Stadion a OSTRAVAR ARÉNA (SPORT ARÉNA)

Z centra Ostravy

Po ulici Místecká, kolem Dolní Oblasti Vítkovice (Vítkovice vysoké pece), první odbočka doprava – na ulici Halasova (směr Vítkovice, ČEZ ARÉNA), doprava na kruhový objezd, na kruhovém objezdu 3. výjezd. Na křžovatce s ulicí Rudná doprava, po ulici Rudná až na křižovatku s ulicí Závodní, odbočka doprava směr Městský Stadion a OSTRAVAR ARÉNA (SPORT ARÉNA)

Z Poruby

1) po ulici Rudná až na křižovatku s ulicí Závodní.

2) po ulici Opavská, na křižovatce s ulicí Plzeňskou (u Vodárny v Nové Vsi) doprava, po ulici Plzeňská, sjezd doprava na Zábřeh, Výškovice a SPORT ARÉNA, na křižovatce doleva po ulici Výškovická, na křižovatce s ulicí Palkovského/Závodní doprava.

Ze směru Havířov

Po ulici Rudná až na křižovatku s ulicí Závodní, doprava na Městský Stadion a OSTRAVAR ARÉNA.

 

by car

From the D1 motorway

Exit 354 direction SPORT ARÉNA (Zábřeh, Vítkovice), along Rudná street to the intersection with Závodní street – turn left towards Městský Stadion and OSTRAVAR ARÉNA (SPORT ARÉNA)

From the centre of Ostrava

On Místecká street, past the Lower Vítkovice area (Vítkovice blast furnace), first right turn – on Halasova street (direction Vítkovice, ČEZ ARÉNA), right to the roundabout, at the roundabout 3rd exit. At the intersection with Rudná Street turn right, follow Rudná Street to the intersection with Závodní Street, turn right towards Městský Stadion and OSTRAVAR ARÉNA (SPORT ARÉNA)

From Poruba

1) along Rudná Street to the intersection with Závodní Street.

2) along Opavská Street, at the intersection with Plzeňská Street (at the waterworks in Nová Ves) turn right, along Plzeňská Street, exit right to Zábřeh, Výškovice and SPORT ARÉNA, at

the intersection turn left along Výškovická Street, at the intersection with Palkovského Street/Race Street turn right.

From the direction of Havířov

Follow Rudná Street to the intersection with Závodní Street, turn right to Městský Stadion and OSTRAVAR ARÉNA

MHD

Z Hlavní nádraží Ostrava
Tramvají číslo 2 na zastávku Sport aréna, cesta trvá cca 22 minut.

Z Nádraží Ostrava – Svinov
Tramvají číslo 7 na zastávku Sport aréna, cesta trvá cca 8 minut.

Z Nádraží Ostrava – střed (případně Ostrava Stodolní)
Pěšky na zastávku Náměstí republiky (nebo Dr. Malého) nasednout na tramvaj číslo 2 k zastávce Sport aréna, cesta cca 11 (10) minut; ze zastávky Náměstí republiky lze nasednout také na tramvaj číslo 11, cesta trvá cca 15 minut.

Autobusové nádraží Ostrava
Pěšky na zastávku Náměstí republiky (nebo Dr. Malého) nasednout na tramvaj číslo 2 k zastávce Sport aréna, cesta cca 11 (10) minut; ze zastávky Náměstí republiky lze nasednout také na tramvaj číslo 11, cesta trvá cca 15 minut.

Nádraží Ostrava – Vítkovice
Tramvají číslo 11 na zastávku Sport aréna, cesta trvá cca 4 minuty.

 

PUBLIC TRANSPORT

From Main Railway Station Ostrava

Tram number 2 to the Sport arena stop, the journey takes about 22 minutes.

From Ostrava Station – Svinov

Tram number 7 to the Sport aréna stop, the journey takes about 8 minutes.

From Ostrava Central Station (or Ostrava Stodolní)

On foot to the Náměstí republiky (or Dr. Malý) stop, take tram number 2 to the Sport aréna stop, the journey takes about 11 minutes; from the Náměstí republiky stop you can also take tram number 11, the journey takes about 15 minutes.

 Ostrava bus station

On foot to the Náměstí republiky (or Dr. Malý) stop, take tram number 2 to the Sport aréna stop, the journey takes about 11 minutes; from the Náměstí republiky stop you can also take tram number 11, the journey takes about 15 minutes. 

Ostrava – Vítkovice railway station

Tram number 11 to the Sport arena stop, the journey takes about 4 minutes.